LKA Olomouc - listopad

11. ledna 2006 - CEVRO News
11 Led
1132992000000

Pražská i olomoucká větev měly 19. a 26. listopadu na programu přednášky PhDr. Víta Hlouška, Ph.D. z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Brněnský politolog se v úvodní Mezinárodní vztahy - přednáší PhDr. Vít Hloušek Ph.D.přednášce z kurzu Mezinárodní vztahy zaměřil na vývoj a současné trendy mezinárodní politiky a aktuální podobu mezinárodního systému.

Také kurz Práva měl v listopadu na programu úvodní přednášky. Uvedení do právních oborů, soukromému právu a procesu se v Praze věnoval Mgr. et Mgr. Petr Blažek, advokátní Právo - přednáší Mgr. et Mgr. Petr Blažekkoncipient a VŠ učitel. V Olomouci se stejných témat zhostila odborná garantka celého kurzu Doc. JUDr. Alena Macková, Dr. z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.